Desantralizasyon

AO vle kòmanse desantralizasyon an soti Pòtoprens pou ale nan lòt vil yo epi soti nan vil yo nan peyi a. Yon egzanp se:  depi Jeremi rive Latiboliere epi depi Jean Rabel rive Casse-Pied, pa pote  estrikti  ki gen ladan travay, sante, sanitasyon, edikasyon,  Sekirite, transpò,  Lojman,  ak kominikasyon  tankou konstriksyon wout de a kat fason, ray tren ak pò Lè sa a, faktori pou moun ka kòmanse travay  epi kòmanse pwòp antrepriz yo  tankou  restoran, mache, magazen, famasi elatriye...

Hand writing decentralization is key on