EDIKASYON

Sispann rasin povrete ak plante grenn chanjman.

Nou pral kraze baryè nan edikasyon epi travay ak kominote yo ak gouvènman lokal yo bati lekòl yo ak amelyore kalite edikasyon timoun yo resevwa. Nou pral anseye granmoun ak timoun yo anseye lòt moun. Otantik inisyativ ayisyen an pran angajman pou bay zouti edikasyon ak pi bon kondisyon lavi pou timoun, fanm ak gason k ap viv nan zòn ki touche pa vyolans, ak povrete. Avèk èd dyaspora ayisyen an, n ap kreye yon modèl ki ka echèl, ki ka replikab e ki dirab pou jenerasyon kap vini an.

Layout Blueprint Design Construction Edi