AO ENVESTISMAN

Objektif final AO Investments se pou konstwi yon pòtfolyo divès ki pral konbine avèk siksè pwogram imanitè ak modèl antrepriz sosyal, pou kontribiye nan pwosesis rekonstriksyon yon sosyete modèn ak kwasans yon ekonomi dirab. Nou pran angajman pou kenbe entegrite ak ouvèti nan pratik finansye nou yo bay rapò bay donatè ak patnè nou yo. Pou bay solisyon transfòmatif pou jenere retounen envèstisman pou avanse misyon nou an, pou aplike inisyativ sosyal ki chanje lavi yo, ekip AO Investments ap travay kole kole pou asire ke chak dola yo konte epi aplike estrateji dirabilite òganizasyon an.

Investment Plan, financial concept.jpg