PATÈ

AO apresye enpòtans patnè nou yo nan soutni vizyon nou gen entansyon pou yon Ayiti renouvle.
L'union Fait Force senbolize sinèrji, epi sèlman yon Ayiti detèmine ak ini pral manifeste
sa. Patenarya nou yo pral yon lòt fwa ankò raple mond lan pèl Zantiy yo. Ayisyen an
ekonomi jodi a depann anpil sou anvwa ki soti nan dyaspora mondyal li yo. Imajine ke yo te kapab
dirije lajan sa yo espesyalman pou pwojè ki benefisye peyi a. Ayisyen Otantik kwè
Haiti se mwen, se ou, se nou. Nou akeyi tout kontribisyon yo epi nou pwomèt devwa nou pou devlope yon
pi bon Ayiti ke nou ka jwi kounye a epi kite pou jenerasyon k ap vini yo.