MILENÈ

Dapre rechèch ki fèt, 21,25% nan popilasyon ayisyen an gen ant laj 15-24 an. Ak avansman teknoloji a, nou pa gen mwayen pou tonbe pi lwen dèyè lòt nasyon devlope yo.


Nou bezwen konsantre sou devlopman pwogram ki ankouraje art, mizik, ak atletik. Vizyon nou se bay jèn nou yo ansanm ak jenerasyon kap vini yo zouti ak resous ki nesesè pou fè konpetisyon.

 

Yon Ayiti ki gen estanda eskolè modèn se kle pou yon Ayiti devlope.
Ayisyen Otantik angaje anpil ak jèn yo, li montre angajman nou pou nou antre avèk yo revolisyon ekonomik ak teknolojik k ap vini an. Atravè platfòm medya sosyal la, li pi fasil pou angaje ak jèn nou yo epi ede yo ranpli devwa yo nan otantisite.