DEVLOPMAN EKONOMIK AK IBIL

Nan AO nou konnen modènizasyon ak endistriyalizasyon se chofè kle nan ekonomik ak

devlopman iben. Anplis de sa, pozitivman enfliyanse ekonomik dirab

kwasans ak  amelyore kondisyon lavi chak jou, AO te mete  gwo anfaz sou

edikasyon, enfrastrikti ak endistriyalizasyon. Envestisman enpòtan yo pral mande pou

estrateji devlopman inovatè  reyalize ekonomik ak sosyal

enpòtans.

Dapre rechèch ki fèt pa WJ, 21.25% nan popilasyon ayisyen an se ant la
laj 15-24. Sa a se yon pousantaj popilasyon konparativman wo pou seri laj sa a kòm
konpare ak peyi ki pi devlope yo. Pou di Ayiti manke resous se yon
move kalkil sitiyasyon an sou tè a. Pi enpòtan se souzèstimasyon nou an
mendèv potansyèl nou an. Yon mank de endistri ak òganizasyon te kite jèn nou yo nan dezespwa.
Estabilite ekonomik ak pwosperite Ayiti nan lavni chita nan kapasite peyi a pou l devlope
travayè kalifye pou reponn a bezwen anviwònman li yo. Enjenyè nan lavni, doktè,
pwofesè yo, ak lòt fonksyonè sivil yo pral bezwen fòmasyon apwopriye, ki pèmèt yo aplike
konpetans yo ak konesans yo nan sektè respektif yo ak katye yo. Lè ou
konpare popilasyon jèn yo ak 32.81% timoun ki gen laj 0-14,
konvèsasyon yo elaji plis toujou.

Construction cranes in the mountains.jpg