Antreprenarya

 

Antreprenarya se esansyèl nan travay AO. Li se sou lide inovatè, kouraj biznis, responsablite finansye, ak transparans, kwè ak enspire lòt moun yo rantre nan nou nan vwayaj la. Nou konplètman anbrase gwo foto a epi konprann li mande pou kapasite nou transfòme vizyon nou an nan yon biznis ki kapab adapte yo ak kondisyon ekonomik k ap chanje ak anbrase pwogrè teknolojik. Antreprenarya wè domèn amelyorasyon toupatou ak opòtinite pou konstwi relasyon biznis dirab ak donatè ak patnè nou yo.

Tanpri kontakte nou ak nenpòt enterè nan kontribye tan ou oswa ekspètiz nan plizyè domèn devlopman nou yo:

 

 

 

 

TEKNOLOJI

SYANS

AGRIKILTI

TELEKOMINAKSYON

JENI

SPORT

EKONOMI

SYANS SOSYAL

BYOLOGI MARIN