MANIFAKTI AK AGRIKOLTI 

Yo rekonèt lajman ke agrikilti, oswa pi byen agribiznis, se kle enpòtan pou devlope ak transfòme ekonomi ayisyen yo. Gen plizyè mwayen pou sa ka vire pou louvri posiblite chanjman ke sektè a prezante. Kesyon enpòtan an tankou ki wòl gouvènman an ak ki jan biznis prive ka ede estimile kwasans nan sektè a?

A. O an patenarya ak gouvènman an pral ede agrikilti Ayiti a grandi yon fason dirab nan avanse teknoloji vèt ak jwenn sibvansyon pou sipòte pwosesis la. Li pral ede fanm agrikilti yo lè li aprann yo òganize yo an gwoup epi ede yo devlope biznis yo.

Current agriculture
Current agriculture

Currently

press to zoom
The Future of Agriculture
The Future of Agriculture

Innovative way of agriculture

press to zoom
The Future Agriculture
The Future Agriculture

New ways of Agriculture

press to zoom
Textile factory
Textile factory

Factory Worker

press to zoom
Factory Workers
Factory Workers

Group pictures

press to zoom
Rice Production
Rice Production

Rice

press to zoom
Coffee beans
Coffee beans

Coffee Production

press to zoom
Wind Energy
Wind Energy

Offshore Wind Mills

press to zoom
Food Production
Food Production

Multiple Food Products

press to zoom

Poukisa sipòte Otonòm Fi nan Agrikilti?


An Ayiti jodi a, AO kwè fanm ta dwe gen opòtinite pou yo patisipe nan ekonomi an ak
pwospere. Atravè mond lan, fanm jwe yon wòl enpòtan nan agrikilti ak nan tout domèn.  sipò AO a
pral ede fèmye yo ogmante sekirite alimantè kominote yo ak fanmi yo. Sa a ka jwe yon pati nan
transfòme lavi inonbrabl moun nan leve yo soti nan depandans sou lòt moun.
 
Agrikilti bay opòtinite biznis pou moun nan zòn riral yo sou yon gwo echèl nan soudevelope ak
peyi devlope. 
 
AO, an kolaborasyon ak Gouvènman an ak ONG ki pataje menm vizyon an, ta renmen mete
ansanm yon pwogram pou edike kiltivatè yo atravè klas ak atelye, ak sipò lokal yo
agwonòm ak teknisyen. Nou fè efò pou pote pi bon syans bay kiltivatè yo. Nou kwè sa
angajman gouvènman an esansyèl pou siksè nan devlopman agrikòl.
AO kwè ke pi bon fason pou fè sa se lè w ede kiltivatè riral yo fè tranzisyon nan agrikilti
kòm biznis pou otorize fanm kiltivatè yo.