Alimente ak enèji renouvlab

Alimente ak enèji renouvlab
Amelyore aksè a enèji ki pi bon ak pi pwòp ka ranfòse kominote Ayiti yo epi bati yon
avni plis dirab.
Mwens pase 25% nan popilasyon an gen aksè a rezèv enèji. Youn nan objektif prensipal nou yo se kanpe
pou enèji nan tan kap vini an pou moun nan zòn riral ki pa te gen aksè a enèji nan lavi yo.
Enèji pèmèt moun yo kreye opòtinite biznis ak bati lekòl pou timoun yo.
Sepandan, opòtinite edikasyonèl yo ta dwe egziste tou pou gason ak fanm ale lekòl nan
lannwit pou edike tèt yo.
 
Bay tout peyi a kouran se pa yon pwojè fasil. AO ta renmen kreye yon selil nan
enjenyè ki gen konesans ak eksperyans nan enèji vèt tankou van aks vètikal
turbin ak panno solè, yon fason pou fè yon etid pou evalye kriz enèji an Ayiti ak
pou aprann ki solisyon ki pi enpòtan pou peyi a.

 

WIND TURNINES ENERGY.jpg