EDIKASYON
Sispann rasin povrete ak plante grenn chanjman.
AO pral kraze baryè nan edikasyon ak travay ak kominote yo ak gouvènman lokal yo
bati lekòl ak amelyore kalite edikasyon timoun yo resevwa. AO pral anseye granmoun ak
timoun yo anseye lòt moun. Inisyativ Otantik Ayisyen sa a pran angajman pou bay edikasyon
zouti ak pi bon kondisyon lavi pou timoun, fanm, ak gason k ap viv nan zòn ki touche
vyolans ak povrete. Avèk èd nan men dyaspora ayisyen an, nou pral kreye yon plan ki kapab repwodui
ak modèl edikasyon dirab pou jenerasyon kap vini yo.

SWEN SANTE
Ayisyen Otantik, ansanm ak tout Ayisyen, yo konnen mank swen sante ann Ayiti. Se pa etonan, sa a
fenomèn te yon gwo pwoblèm nan tout peyi a. Anpil Ayisyen pèdi lavi yo tou senpleman
akòz sèvis medikal ensifizan, prensipalman nan depatman premye swen. Pou pi piti, Ayiti manke yon
sistèm ijans ki byen etabli, pèsonèl medikal premye repons, anbilans, ak ekipman.
Se poutèt sa, pi fò nan ka ijan yo pa menm gen chans pou yo ale nan yon lopital oswa klinik.
Dezyenmman, bann ka ki fer li dan en lopital oubyen en klinik i rankontre menm problenm ki premye. Malerezman,
mas yo ap soufri plis. Mank nan lopital ak klinik nan tout peyi a te fè
swen sante yon liks. Se poutèt sa, sèlman moun ki kapab peye li gen yon pi bon chans lè yo ka fè li
nan yon lopital. Remake mwen te di lè, paske menm Ayisyen ki pi privilejye yo te pèdi lavi yo pou la
menm rezon mwen te deklare.
Ayisyen Otantik ta renmen abòde sitiyasyon an nan premye tabli yon sistèm premye swen ki byen kowòdone
nan tout peyi a ki pral ede kenbe moun vivan pandan y ap transpòte yo nan lopital la.
Dezyèmman, vle di klinik katye ki pral byen ekipe pou ede nan yon ijans epi pou kenbe
kominote a an sante. Twazyèmman, etidye popilasyon tout vil yo pou wè ki kote lopital yo bezwen.
Ayisyen Otantik kwè fòtman ke gen yon sosyete an sante se tou yon pati nan yon stab ak pwospere
sosyete a.

Futuristic Technology Concept_ EDUCATION