FILOZOFI

 

Filozofi nou se inifye tout Ayisyen atravè lemond epi ede ankouraje rekonstriksyon peyi Dayiti.  enfrastrikti.

MISYON NOU

 

Deklarasyon Misyon

 

Misyon Ayisyen Otantik se ini pèp Ayisyen an Ayiti ak nan tout Dyaspora a. Nan ini pèp nou an, objektif la se edike popilasyon ayisyen an nan enpòtans lanmou pou peyi nou, lanmou pou drapo nou, ak lanmou pou anviwònman nou an. Lanmou sa a mare nou e li mennen nou nan akonplisman respè debaz pou dwa moun pèp ayisyen parèy nou yo. Anplis de sa, Ayisyen Otantik fè efò pou avanse ak ankouraje lidèchip nan Nasyon nou an pou dirab nan devlopman ak pwogrè pou bèl pèp la ki kouvri Repiblik Ayiti a.

 
Vizyon

 

Ayisyen Otantik pral ekipe sitwayen ayisyen yo ak konesans pou konstwi kominote fleksib. Tout sitwayen ap gen opòtinite pou reyalize tout potansyèl yo epi ede transfòme pwòp sosyete yo. Ayisyen Otantik pral leve nasyon an ak twa konsèp senp: Angaje, Otorize, ak Ranfòse Solidarite.

ISTWA NOU

 

History of Ayisyen Otantik

 

Ayisyen Otantik te lanse nan mwa mas 2018, pa Mesye Andre Fiefe.  Apre plis pase 15 ane rechèch presi, eksplorasyon Misye Fiefe te sètifye rezon ki fè pwogrè Ayiti te nan yon espiral desann pandan plis pase 200 ane depi Repiblik la te etabli endepandans la an 1804.

Apre yo fin chita ak kèk nan kòlèg li yo, gwoup la te kòmanse yon sesyon brase lide pou idantifye yon solisyon komen nan yon kòz komen. Yo te deklare yon lide...yon vizyon komen pou kòmanse yon mouvman de baz. Jou Ayisien Otantik sa a te batize pou enspire konsyans ak kiltive lavi chak gason, fanm, ak timoun an Ayiti.
  Ayisyen Otantik vle ede fasilite kourikoulòm edikasyon an ak amelyore resous aprantisaj ak teknoloji modèn. Ayisyen Otantik kwè ke edikasyon se kle nan pi bon opòtinite ekonomik ak fanmi ki pi an sante.

OZEZ REVÈ ANKÒ

Atravè lit li soti nan esklavaj, viktwa li nan libète, ak pwogrè li
pou yon nasyon endepandan rekonèt, Ayiti te vin sèl Nwa
Repiblik nan mond lan te rive nan eta pa pwòp efò li.

Yon rèv libète, te pwovoke pa fòs karaktè yo, nwa a
Esklav Afriken Sen Domeng te goumen avèk kouraj, te genyen libète yo, epi
enfliyanse desten ras Afriken an lòt kote sou glòb la. Ayiti
istwa te yon enspirasyon nan mond lan; kalite imanitè li yo ak
sèvis yo se yon bèl kontribisyon bèl, majeste, ak enpòtan
sivilizasyon modèn. Oze reve ankò! Ayiti kote tout popilasyon an
yo rekonèt ak respekte; Ayiti kote demokrasi se biznis la
peyi; Ayiti kote resous natirèl kontribye nan yon onorab, rich
ak nasyon kontan.